Polityka prywatności

Polityka prywatności – szanujemy Twoją prywatność!

TURBOhost.pl ponad wszystko szanuje dane osobowe swoich użytkowników. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) naszych użytkowników/abonentów.

W pełni respektujemy prawo do prywatności i wszelkie powierzone nam dane traktujemy jako poufne. Gromadzone przez nas dane są przetwarzane w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu i nie są udostępniane osobom trzecim.

Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników/abonentów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników/abonentów zostały restrykcyjnie ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych oraz ustawień serwerów i domen internetowych zabezpieczony jest indywidualnym loginem oraz hasłem i na użytkowniku/abonencie również spoczywa obowiązek jego ochrony i nieujawniania osobom postronnym.

Cookies oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających jakość naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP.

Pliki „Cookies” to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach użytkowników końcowych. Pliki te przechowują dane niezbędne do prawidłowego działania witryn. Pozwalają one zidentyfikować urządzenie użytkownika i wyświetlić witrynę w odpowiedni sposób. Pliki „Cookies” zawierają adres witryny internetowej, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Plików „Cookies” używamy do dostosowania wyświetlania witryny na Twoim urządzeniu, przechowujemy w nich informacje niezbędne do prawidowego przebiegu procesu zamówienia usług oraz do prawdiłowego działania Paneli Administracyjnych jak również do celów statystycznych. Akceptacja plików „Cookie” jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów naszej witryny.

Stosujemy dwa typy plików „Cookies” – stałe oraz sesyjne. Pierwsze z nich przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku „Cookie” drugie zaś zostają usunięte natychmiast po wylogowaniu ze strony internetowej lub po zamknięciu przeglądarki.

Przeglądarki i inne oprogramowanie standardowo dopuszcza tworzenie i przechowywanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym – ustawienie to jednak może zostać zmienione tak aby zablokować automatyczne tworzenie i zapisywanie tych plików bądź też tak, aby każdorazowo informować użytkownika o przesłaniu pliku „Cookie”. Dokładne informacje o tym jak skonfigurować swój program znajdziesz bezpośrednio w jego ustawieniach.

Numery IP wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności serwisu oraz do administracji serwerem Turbohost.pl.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt: bok@turbohost.pl